Danmarkshistorien.dk stod overfor lanceringen af en ny bogserie på 100 bøger omkring Danmarks historie. Serien skulle fortælle en anderledes fortælling af Danmarks historie ved at fokusere på bestemte begivenheder. Til at akkompagnere bogserien designede jeg et nyt digitalt univers, hvor historien kunne udforskes gennem en tidslinje. Tidslinjen blev visualiseret som årringe i en træstub. Hver årring symboler en periode i Danmarks Historie. Årringen kan man klikke ind på, og der zoomes enten ud eller ind på den bestemte årring alt efter hvor tæt på kernen man bevæger sig. Vælger man en årring tæt på kernen zoomes der ind. Bevæger man sig væk fra årringen i årringene zoomes der ud.

Designet var designet responsivt med tanke på brugerens behov for at udforske mere på de mobile platforme med bogen ved sin side. Designet skulle kunne tilgås gennem deres hjemmeside.
For Danmarkshistorien.dk var det vigtigt med et digitalt univers, der var inspirerende og gav brugeren lyst til at udforske mere end blot en enkelt begivenhed. De ønskede en gentænkning af den klassiske tidslinje.

Kundens behov og krav blev klarlagt gennem et fysisk møde. Derefter blev de indledende undersøgelser indledt, hvor vi blandt andet undersøgte Danmarkshistorien.dk’s værdier, så produktet matchede deres værdisæt.

Derefter blev der konceptudviklet på en intern workshop på kontoret. Herigennem fandt vi frem til tre koncepter, vi lavede grove mock-ups på og præsenterede for kunden. I samarbejde med kunden fastlagde vi os på konceptet med åreringene og jeg gik derefter i gang med at udarbejde wireframes og designe interaktionen rundt på siden. De sidste detaljer blev vendt med kunden og interaktionsbeskrivelsen blev derefter udarbejdet.

Min rolle i projektet:

  • Lead UX
  • Indledende undersøgelser
  • Konceptudvikling
  • Interaktionsdesign
  • Interaktion og konceptbeskrivelse
  • Kundekontakt