Den rigtige mad og motion har en stor indflydelse på de ældre menneskers helbred. Som en del af et stort EU fondet projekt var jeg en del af de indledende undersøgelser til en løsning på tværs af sektorerne i det offentlige. Projektet havde til formål at udarbejde en digital løsning, der kunne understøtte videndeling omkring den ældres ernæring og sundhedstilstand.

I samarbejde med Aarhus Universitet foretog jeg som UX designer hos /et al. feltstudier på plejehjem og hospitaler for at forstå den kontekst, løsningen skulle fungere i. Gennem feltobservationer og interviews fik vi indblik i brugernes behov og værdier og indsigt i, hvordan henholdsvis sygeplejersker og assistenter arbejdede med ernæring. Feltstudierne mundede ud i en rapport samt grundstenene til det videre koncept.