Kommunerne har til krav at screene deres egne interne arbejdsprocesser for automatiseringspotentiale. I den proces havde Syddjurs Kommune lavet deres eget værktøj til at håndtere denne screening og bedømmelse af arbejdsprocessernes automatiseringspotentiale. De ønskede at gøre løsningen tværkommunal, således kommunerne kunne arbejde sammen om at automatisere og dele erfaring. Løsningen blev systemet Autoproces, der er lavet i samarbejde med IT Minds og Digital Identity. Løsningen kan håndtere indberetning af nye arbejdsprocesser, og projektstyring af forløbet fra screening til udvikling af nye løsninger. I systemet er det muligt både at se processerne i egen kommune og processer fra andre kommuner. Gennem systemet kan kommunerne indgå i dialog og på den måde være med til at sikre en bedre fælles bedre digitalisering.

For at få indsigt i de kommunale medarbejderes behov til den fremtidige løsning afholdte vi en indledende workshop med 20 medarbejdere fra forskellige kommuner. Workshoppen var planlagt til at få indsigt i medarbejdernes prioriteter og værdier. Med medarbejdernes prioriteringer i bagagen gik vi hjem og designede en ny løsning. Internt på kontoret hos / et al. blev der konceptudviklet og udarbejdet mock-ups. Detaljerne for interaktionen blev gennemtænkt, og der blev af UI designeren lagt et grafisk lag på de udarbejdede mock-ups. Løsningen blev løbende drøftet med kunden og på en stor workshop blev de sidste detaljer vendt og drejet før det blev sendt videre til udviklerne.

Min rolle i projektet

  • Lead UX
  • Analyse og research
  • Planlægning og afholdelse af to workshops (Lead presenter)
  • Kundekontakt
  • Konceptudvikling